Pravidla

Soutěž najdete na webových stránkách www.evropajsity.cz

Pořadatel soutěže: Zastoupení Evropské komise v České republice, se sídlem Jungmannova 745/24, 100 00  Praha 1 – část obce Nové Město (dále jen „Pořadatel“)

Doba trvání soutěže

Soutěžní akce s názvem „Roaming patří za mříže“ (dále jen „soutěž“) bude realizována v termínu od vyhlášení soutěže 17. 5. do 13. 6. 2018 23:59 (dále též „doba trvání soutěže“) na území České republiky.

Podmínky účasti

Účastníkem soutěže se stává fyzická osoba starší 15ti let, která v době konání soutěže správně vyplní všechny otázky v soutěžní anketě na webových stránkách. Soutěžní anketa potrvá vždy týden a bude se opakovat celkem čtyřikrát, vždy s novou sadou otázek. Každý účastník má možnost soutěžit vícekrát – maximálně ale v každé anketě jednou.

Pro účast v soutěži a vyhodnocení je nutné vyplnit formulář s osobními údaji a následně odsouhlasit, že data budou zpracována zadavatelem soutěže (jen pro účely vyhlášení soutěže). Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České republiky.

Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele a organizátora ani osoby jim blízké.

Výhra a výherci

Každý týden bude náhodně vylosováno 5 výherců, kteří správně odpověděli na všechny otázky. Výhrou je 1x vstupenka na hudební festival Colours of Ostrava, kterou obdrží každý vylosovaný výherce.

Výherce bude o své výhře informován na webových stránkách Evropajsity.cz a do 4 týdnů od vyhlášení soutěže formou e-mailové zprávy na uvedený email. V případě, že se nepodaří soutěžícího kontaktovat na uvedený email do 14 dní, výhra nebude udělena. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s průběhem doručování výher. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani je nelze vymáhat soudně.

Pokud by se výhercem měl stát účastník, který nemá doručovací adresu na území České republiky, není možné mu výhru poskytnout.

Výhra v soutěži se nebude realizovat v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.