Podpis Římských smluv – zakládající Evropské hospodářské společenství a Evropské společenství pro atomovou energii – bývá označován jako jeden ze základních stavebních kamenů Evropské unie. Šedesáté výročí této významné události, které jsme si připomněli 25. března 2017, je proto pro nás jedinečnou příležitostí zamyslet se nad vývojem, dosavadními úspěchy i současnými výzvami evropské integrace.

V roce 1957, kdy byly smlouvy podepsány, byl evropský kontinent rozdělený na dva nesmiřitelné tábory a stále se ještě vzpamatovával z nejrozsáhlejší devastace a vraždění ve své historii. Právě odhodlání hrůzy dvou světových válek již nikdy neopakovat inspirovalo státníky Francie, Německa, Itálie a zemí Beneluxu k tomu, aby začali budovat jednotné evropské hospodářství v duchu mírové spolupráce. Tehdejší Československo u těchto prvopočátků stát nemohlo. Bylo v té době pevně uzavřenou zemí, o jejímž osudu se nerozhodovalo v Praze, ale v Moskvě. Panoval zde tvrdý režim zastrašující své odpůrce. Mezitím se ve šťastnější části Evropy utvářela rodina moderních, svobodných a prosperujících států, které spojují společné hodnoty, historie a kultura.