Idea „návratu do Evropy“ a vstupu do této úspěšně spolupracující rodiny se po obnovení demokracie stala výrazným motorem naší politické, ekonomické a společenské transformace. Členství v Evropské unii bylo naší strategickou volbou a nyní, kdy jsme v této rodině pevně ukotveni, tvoří naše příslušnost k EU základní ekonomický, sociální, kulturní i bezpečnostní rámec rozvoje České republiky.

Evropská unie je společenství založené na hodnotách svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv a je tak zárukou jasného ideového ukotvení České republiky.