I přes řadu nedokonalostí je Evropská unie jediným možným a efektivním modelem naší společné budoucnosti. Členství v EU znamená pro naši zemi a naše občany nejlepší možnou záruku bezpečnosti a prosperity, k níž neexistuje rovnocenná alternativa.

Mnoho výhod, které nám Evropská unie přináší, jsme si však zvykli brát jako samozřejmost. V důsledku nových výzev, kterým Evropa v posledních letech čelí, došlo v řadě zemí k oslabení důvěry občanů v Evropskou unii. Těmto výzvám však dokážeme čelit. Česká republika má konkrétní představu o tom, jak se problémům postavit a jakým směrem by se Evropská unie měla dále ubírat. Aktivně a sebevědomě vstupujeme do dialogu s ostatními s cílem nacházet řešení společně.