Díky otevřenému demokratickému fungování Unie a jejích institucí se politická reprezentace České republiky a i občané mohou přímo podílet na rozhodování o budoucnosti celého kontinentu. Díky příslušnosti ke globální ekonomické a politické mocnosti, kterou EU bezesporu je, má naše země s deseti miliony obyvatel výhody, které by jako osamocený hráč jen těžko získala.